Abdülkadir Günyaz ile Sanat Kültürü Seminerleri

Abdülkadir Günyaz ile Sanat Kültürü Seminerleri

 

Sanat Kültürü Semineri yalnızca sanat tarihi bilgilerini vermekle yetinmez, resim, heykel, mimari, müzik ve edebiyat alanlarında, Rönesans’ın hemen öncesinden günümüze eleştirel bir bakışla, karşılaştırılmalı, tartışmalı genel bir sanat kültürü vermeyi amaçlar.

Batı sanatındaki gelişimler, değişimler yanı sıra Türk sanatının başlangıcından günümüze resim konularıyla geleneksel sanatlar (hat, tezhip, minyatür, ebru, çini, halı) konularında da bilgilenmeyi öngörür.

Tüm bu derslerin yanı sıra sergi, müze, fuar gezmeleriyle de öğrenim desteklenir.

Bölüm Başlıkları

 • Sanat insanoğluyla yaşıttır.
 • Rönesans öncesi sanat.
 • İncelik ve engizisyon.
 • Modern zamanlara doğru.
 • Rönesans’a doğru.
 • Rönesans’ın getirdikleri.
 • İtalya’da üç deha: Leonardo, Michelangelo, Rafaello.
 • Kuzey resminde Rönesans.
 • Yeniden Edebiyat: Rabelais, Montaigne, Shakespeare.
 • Rönesans’ta Müzik.
 • 16. Yy’da edebiyat.
 • Sanatçının Kaderi.
 • İtalyanlardan sonra Fransızlar ve Almanlar.
 • Mimaride barok ve resim.
 • 18. Yy’da edebiyat: Lessing, Goethe, Schiller.
 • XVIII yy ikinci yarısı.
 • Romantizm etkileri.
 • Romantik dönemde Almanya, Rusya.
 • Müzik: Veber, Schubert, Mendelssohn, Chopin ve Schumann.
 • İzlenimciler ve sonrası.
 • Büyük büyükler Cezanne, Van Gogh ve Gaugin.
 • 19. Yy’da edebiyatın devleri: Baudelaire, Verlaine, Rimbaud ve Mallarme.
 • Fovizmden Kübizme.
 • Dadaizm ve gerçeküstücülük.
 • Mimaride modern zamanlar.
 • Soyut bir evrene açılış.
 • Yeniden figüre yöneliş.
 • Günümüze doğru. Resim ve Türkiye’de resim.
 • Geleneksel Sanatlar (Hat, tezhip, minyatür, ebru, çini)
 • Yeni bir yaşam, yeni sanat.
 • Yeni Türk resmi gelişiyor.
 • Türk resminde ilk gruplar.
 • Türkiye’de soyut sanatımızın bugünkü evresi.
 • Başlama tarihi: 24 Şubat , Haftada 1 gün, 1.5 saat

Çarşamba Günleri, Saat: 11.30’da

Ücret: 350 TL

*Katılımcı kontenjanı sınırlıdır. Lütfen rezervasyon yaptırınız.