Uğural Gafuroğlu – Ondan, Bundan, Şundan…. – 9 – 27 Ocak 2013

Uğural Gafuroğlu

“Ondan, bundan, şundan….”

9 – 27 Ocak 2013

Sergiden görseller | Sanatçı hakkında | Açılış kokteyli

1980 li yıllardan bugüne gelen resim serüveni içerisinde hep kendi özüne ve kişiliğine dayanan saf, çocuksu ve hümanist heyecanların en iyi anlatımcısı oldu ….

Resmin boyaya ve tuvale dayanan geleneksel malzeme zincirine doğadan aldığı yeni malzemeleri ve konuları ekleyerek farklı açılımlara cesaretle yöneldi. İster tuval olsun, isterse taş/çakıl taşları , ahşap veya camaltı resimleri, devamlı araştıran ve üreten kişiliğinin titizliği ve sabrının verdiği güçle yorulmadan üreten sanatçının, naif anlayışının ürünleri için yeni denemelere imkan sağlamıştır.

Dar alanda kısa paslaşmaları temelde bünyesinde barındıran, “cam altı boyutuyla geleneğe”, “parça-bütün ilişkisi ve yapıt farklı kavram, strüktür, elemanlara dayalı bir gerçekliktir” gibi yanlarıyla da modern bir söyleme ayak uyduran Uğural Gafuroglu’nun kompozisyonlarında, hemen her şeyi imge boyutunda yakalayabilme ve anlamlandırma şansına sahipsiniz bir izleyici olarak…

Bir ironi, yani ince alay; humor, yani gülmece, yanı sıra toplumsal eleştiriyi dile getiren imge kullanımları ve bunların hemen hepsi, Uğural’ın çalışmalarında kendini ortaya koyuyor.

1952 yılında Salihli’de doğdu. TED Ankara Koleji’nden sonra 1976 yılında Boğaziçi  Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu. Resim çalışmalarına 1986 yılında başlayan sanatçı Fahir AKSOY’ un  “Naif Sanat ve Türk Naifleri ” (Ak yayınları 1990 ), Uğural GAFUROĞLU  (Katalog, Sanat YapımYay.Ankara,1990), Prof.Dr Zahit BÜYÜKİŞLİYEN ’in “ Türk Resminde Ankaralı Sanatçılar ” (Sanat Yapım Yay. Ankara, 1992), Kaya ÖZSEZGİN’ in “Türk Plastik Sanatçıları, Ansiklopedik Sözlük” (Yapı Kredi Yayınları,İstanbul, Aralık 1994) ve Prof. Dr. Ayla ERSOY’ un “Günümüz Türk Resim Sanatı” (1998) adlı yayınlarında yer almaktadır. Bugüne kadar 28 kişisel sergi açan Gafuroğlu’nun yurtdışı koleksiyonlarda da eserleri bulunmaktadır.